top of page

Tuffa tider skapar möjligheter för framtiden


Towe Knutas, vd på måleriföretaget Delér, var ny i måleribranschen i början av 90-talet när lågkonjunkturen slog till förra gången. Hon blev uppsagd, men företaget hon jobbade på återkallade sina anställda innan uppsägningstiden löpte ut. Då hade Towe precis påbörjat sitt vuxenliv och stod med bostadslån, men det var inte i första hand ekonomin som hon oroade sig över.

—   För mig är det jätteviktigt att vara en del av ett lag och veta att någon väntar på att jag ska komma på morgonen, berättar Towe.

Idag sitter hon på arbetsgivarsidan och har ett helt annat perspektiv, det är en balansgång mellan företagets överlevnad och att behålla sina anställda.

—   Det är jätteviktigt att ha en öppen dialog med sina anställda om hur situationen ser ut, men ändå inte skapa oro, säger Towe.

 

Fortfarande låg arbetslöshet

 

Från branschorganisationen Måleriföretagen ser man fortfarande på situationen med tillförsikt.

—   Vår förhoppning är att inflationen börjar gå ner och att vi ser en ljusning under 2024, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen.

Det skulle innebära att branschen inte får en lika djup svacka som vid tidigare lågkonjunkturer. De långsiktiga konsekvenserna under 90-talet var att det tog lång tid att få tillbaka arbetskraft när många blev uppsagda.

—   Trots att vi har ett högt kostnadsläge i branschen är arbetslösheten fortfarande låg, säger Jonas.

 

Lärdomar från förr

 

Lärdomen från 90-talet är att det tar lång tid för företagen att få tillbaka arbetskraft om det är många som blir uppsagda. Då var det nästan en hel generations målare som försvann eftersom de som blivit uppsagda inte kom tillbaka till branschen i kombination med att det var alldeles för få som utbildade sig inom måleri. Det ledde till att bristen på målare blev enorm och vägen tillbaka för många företag blev lång och kostsam.

För att undvika samma scenario går Måleriföretagen nu in med temporära lösningar. Ett exempel är att pusha för företagens möjlighet att kunna erbjuda fler praktik- och lärlingsplatser än vad som normalt tillåts i kollektivavtalen.

—   Vi försöker ta in så många praktikanter som det bara går och det kommer vi att göra under lågkonjunkturen också. Vi alla måste hjälpas åt, säger Towe.

Hon betonar att det är en jättebra tid att skola om sig just nu, då är man färdig målare sen när konjunkturen vänder.

 

Ljus framtid

Nu under lågkonjunkturen behöver hela branschen se till att så många som möjligt, både yrkesväxlare och gymnasieungdomar, stannar kvar i skolan. Framtiden för måleribranschen är ljus och efter svackan kommer det att finnas massor med jobb.

—   Det vore helt magiskt om vi kan skörda arbetskraft när allt vänder igen, säger Towe.

 

 

Comments


bottom of page