top of page

Nytt regeringsbeslut ger högskolebehörighet

Den 6 april 2022 beslutade regeringen om ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram. Beslutet gäller för dem som börjar yrkesprogram höstterminen 2023.För många arbetsgivare är det i dag svårt att rekrytera yrkesutbildad arbetskraft. Beslutet om högskolebehörighet för yrkesprogram syftar till att göra yrkesprogrammen mer attraktiva så att fler elever väljer sådana utbildningar. Ett sätt att öka attraktionskraften är att yrkesutbildningen ger högskolebehörighet.

– Det här beslutet är positivt för yrkesutbildningarnas attraktivitet och något som vi arbetat för under längre tid, såväl i egen regi som tillsammans med andra organisationer inom Svenskt Näringsliv, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen i Sverige.

"Det här beslutet är positivt för yrkesutbildningarnas attraktivitet"

Yrkesutbildning = Högskolebehörighet

För Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning måleri innebär beslutet att eleverna kommer erbjudas 2800 poäng och högskolebehörighet. Genom att återinföra högskolebehörigheten skickas en tydlig signal till elever och föräldrar att yrkesprogrammen innebär många möjligheter, både på kort och lång sikt.


Både yrkeskunnig och högskolebehörig

Den som väljer ett yrkesprogram ska vara helt säker på att man efter utbildningen ska kunna ha både de yrkeskunskaper som arbetsgivaren efterfrågar och grundläggande högskolebehörighet. För att det här ska vara möjligt behöver yrkesprogrammens omfattning utökas med fler gymnasiepoäng och mer garanterad undervisningstid. Möjligheten att välja bort grundläggande högskolebehörighet finns kvar.


Gäller från och med 2023

Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildningar som startar höstterminen 2023.


När du tagit examen från Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning måleri kan du:

  • Läsa vidare på högskola

  • Läsa en annan eftergymnasial utbildning

  • Läsa vidare på yrkeshögskola

  • Jobba i Sverige

  • Jobba utomlands

Comments


bottom of page